การทำแท้งที่จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในอนาคตภายหน้า

การแท้งลูกโดยที่ไม่มีความตั้งใจมักเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือว่าจะอยู่ในช่วงวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง ขณะแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ภายในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงอาจทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็จะมีผลเสียตามมาเหมือนกัน

 
ถือได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการส่งผลต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างด้วยกัน เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด หรือติดเชื้อ เพราะจะยังมีเศษเนื้อเยื่อของเด็กนั้น  ติดอยู่ ยิ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีความเสี่ยงที่สูงมาก พร้อมกับยังเกี่ยวข้องช่องคลอดที่มีการฉีกขาด เป็นเหตุให้มีการอุจาระพร้อมทั้งปัสสาวะออกทางช่องคลอด ซึ่งปมปัญหาทางด้านสุขภาพจะเป็นในระยะยาว พร้อมทั้งอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ตลอดชีวิต ดังนั้นสิ่งนี่แหละจะทำให้ท่านคิดได้ว่าการทำแท้งนั้นส่งผลเสียต่ออนาคตเช่นใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับเด็กที่มีลูกก่อนวัยอันควร  แต่บางท่านอาจจะคิดได้ว่าเมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบและดูแลตัวน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลก
 
การทำแท้ง
เพราะฉะนั้นการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยตั้งใจ หรือว่าไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งแรกที่จะส่งผลเสีย คือ ร่างกาย อาจจะไม่เป็นปกติอย่างเดิม  ทำให้การดำรงชีวิตดูเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิม