ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ข้อความที่เกิดจากความเชื่อถือของแต่ละบุคคล

คนโบราณแต่ละคนค่อนข้างมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นคุณแม่ เพราะเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนโบราณกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างมากมาย สำหรับข้อห้ามภายในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีหลากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าคุณจะมีการเชื่อมากน้อยแค่ไหนกันนั่นเอง

 

นับได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการทานอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง พร้อมกับขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ ทำให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับคนเพียงเท่านั้น พร้อมกับยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เพราะบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างพร้อมกับมีความสูงมาก ๆ ทำให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะส่งผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น พร้อมกับยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เหมือนกัน เพราะเช่นนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่ออย่างไรบ้าง

 

เพราะเช่นนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ คือคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะทำเอาลูกหลานเกิดความเชื่อ พร้อมกับทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวมิใช่จะมีเพียงแค่นี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหน