อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่เป็นเหตุให้ท่านเป็นโรคเหน็บชา

เพราะผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีสาเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากภายในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ พร้อมกับไต่ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือผู้ที่ได้มีการเลือกรับประทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อาจจะเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และยิ่งไปกว่านี้ในการรับประทานอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือว่าจะเป็นหมากพลู 

 
อาหารที่มีวิตามินบี
สำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะมีการทำให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการในการขาดวิตามินบี 1 จะสามารถมีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน เป็นอาการทางระบบประสาทพร้อมกับทางระบบหัวใจ  โดยทางระบบประสาทจะมีอาการที่อ่อนเพลีย เหนื่อยได้ง่าย และเบื่ออาหาร ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรหัวใจล้มเหลว ก็จะรู้สึกหอบเหนื่อย มีการปัสสาวะน้อยลง พร้อมกับรู้สึกแบบแปล๊บ ๆ บางท่านคงจะเป็นคริว ก็เป็นได้ จึงต้องหาอาหารที่มีวิตามินบี เพื่อช่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ให้กับคุณได้เช่นกัน เพราะเช่นนั้นอาหารแต่ละแบบที่ได้รับประทาน ก็ต้องมีการศึกษาพร้อมกับทำการตรวจดูให้เป็นอย่างดี เพื่อจะสามารถไม่เป็นโรคขาวิตาบี 1 ได้
 
เพราะเช่นนั้น อาหารที่มีวิตามินบี ล้วนจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเหตุให้ร่างกายเสี่ยงกับการเป็นโรคได้ และยังจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  และไม่เป็นโรคเหน็บชาที่ทุกคนมักเคยเป็นอยู่กันสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ