รับประทานเค็มมากมีผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

เมื่อทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต เข้าร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมทั้งมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ภายในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลายเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

 
ซึ่งภายในสมัยนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทย ได้มีนโยบายพร้อมกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันพร้อมทั้งควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงและพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ พร้อมทั้งผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นจำนวนมาก จะมีการส่งผลทำให้มีสภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมกับยังทำให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  เช่น โรคหัวใจ หรือจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 
โรคไต
เป็นเหตุให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก พร้อมกับสัปดาห์วันไตโลกในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมทั้งโรคออื่น ๆ ได้เหมือนกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม โรคไต ก็ย่อมจะรับทราบข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน