ความสำคัญของการนอนที่ท่านเองต้องให้เวลามากเพิ่มขึ้น

หากเอ่ยถึงมนุษย์ทำงาน 1 ใน 10 คน ที่ให้จุดสำคัญกับ การนอน หลับ ที่มีคุณภาพ ผู้คนส่วนมากมีความเชื่อว่า การนอนสำคัญต่อสุขภาพและสภาพร่างกายที่ของตน แต่ผู้ใหญ่มากกว่า 8 ใน 10 คนใช้เวลาไปกับครอบครัว เพื่อน ๆ และงาม แทนการนอนหลับ  ถ้าคุณเองมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็ต้องจะเป็นเหตุให้ร่างกายแข็งแรงได้เช่นเดียวกัน

 

การนอน

ถือได้ว่า การนอน ที่ได้มีการเปิดเผยจาก รอยัล ฟิลิปส์ ที่มีการสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า Unfiltered Sleep : Global Prioritization Puzzle เนื่องภายในวันนอนหลับโลก ซึ่งจัดทำขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านา โดยได้มีการสำรวจประชาชนจำนวน 6,461 คน ในห้าประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวกับมุมอง การใหความสำคัญ รวมทั้งผลกระทบของการนอนหลับ ต่อชีวิตประจำ หน้าการทำงาน ความสัมพันธ์กับประชาชนรอบข้าง พร้อมทั้งงานอดิเรกของตน จากผลการสำรวจว่าคนจำนวนมากไม่ได้ให้ความหมายกับการนอน เพราะต้องแข่งกับเวลาและกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ฟิลิปส์ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านโซลูชั่นการดูและระบบทางเดินหายใจ และการนอน มุ่งการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพของการนอน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกเหนือจากการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เป็นประจำกันแล้ว ฟิลิปส์มองเห็นว่าการนอนจำเป็นต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี แต่การจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันของประชาชนที่เปลี่ยนไป ประกอบกับชิวตที่ยุ่งวุ่นวายมากเพิ่มขึ้น  เป็นเหตุให้การนอนหลับถูกลดความสำคัญลง
 
เพราะเช่นนั้นการนอน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากคุณเองมีการนอนที่พอเหมาะพร้อมกับพอควร นอนให้เป็นเวลา ถึงเวลานอนก็นอน ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้สุขภาพย่อมดีแน่นอน และแข็งแรงอีกด้วย  พร้อมกับนี่ก็ถือว่าไม่ควรพลาดเข้ากับการติดตามกันเลยข้อมูลดี ๆ กันเลยคะ